Diamantové rezanie železobetónu

Rezanie za mokra chladením vodou stenovou
 pílou HILTI DST 20-CA

Stenová píla sa používa na rezanie zvislých , vodorovných stavebných konštrukcií. Diamantový kotúč prereže všetky bežné stavebné materiály – armovaný betón (monolit, panel, železobetón, prostý betón), murivo (dutá tehla, ytong, ypor), aj prírodný a syntetický kameň.

Max. hĺbka rezu je 730 mm a 1460 mm z oboch strán rezu materíálu

Rezacia hlava sa pohybuje po upevnenej vodiacej koľajnici, ktorá zabezpečí presný rez podľa vyznačenej predlohy.

Váhu a veľkosť odpadu prispôsobíme manipulačným rezom podľa požiadavky zákazníka.

Nieje pre nás problém ani pílenie pod uhlom.

Hlavnou výhodou rezania stenovou pílou je jej presnosť a najmä minimum vibrácií pri jej práci.

Rezanie stenovou pílou najčastejšie využívame na vyrezanie a rozšírenie dverných a okenných otvorov, odstraňovanie častí alebo celých stien, podláh, stropov.

Stenová píla má svoje opodstatnenie aj pri celkovej demolácii budov a úprave stavieb.

Pracujeme so stenovou pílou značky Hilti DST 20-CA. Jej maximálna hĺbka rezu je 730 mm a 1460 mm z oboch strán rezu materíálu.

Potrebná elektrická prípojka 400V min. 16A!

Cenník

HRÚBKA

CENA V EUR za 1 bm rezu

Hrúbka Cena bez DPH
15 - 24 cm 64 €
25 - 34 cm 80 €
35 - 44 cm 100 €
45 - 54cm 120 €
55 - 73cm 140 €
Doprava 0,45€/km
Demolačné, sekacie a buracie práce 20€/hod
Prestoje, presuny a pomocné práce 20€/hod
Odsávanie chladiacej vody +20%
Sťažené podmienky pre výkon práce +20%
Práca vo výkopoch +20%
Práca vo výške 1,8 - 3,0m +20%
Práca vo výške 3,1 - 4,5m +25%
Práca vo výške nad 4,5m +50%
Rezanie stropu(smerom zdola nahor) +100%
Práca v sobotu +50%
Práca v nedeľu + sviatky +100%

Ceny jednotlivých prác sú orientačné, výsledná cena je tvorená individuálne, v závislosti od objemu a obtiažnosti dohodnutých prác.

Informácie

Doplňujúce informácie

 • Dodávateľ môže účtovať prenájom za používanie vlastného lešenia do výšky 5m 40 eur / deň
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
 • Cena nezahŕňa likvidáciu stavebného odpadu
 • Odpad sa stáva majetkom objednávateľa
 • Nezodpovedáme za statické posúdenie stavebných úprav a porušenie rezaných konštrukcií.
 • Dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by mohli nastať pri vykonaní objednaných prác
 • Za škody spôsobené prácami
 (napríklad poškodenie inštalácií, rozvodov inžinierskych sietí, statiky konštrukcie a podobne)
 zodpovedá objednávateľ v plnej miere

 • Presné vytýčenie a označenie polohy otvorov zabezpečuje objednávateľ
 • V prípade neoznačenia presného miesta rezania sa čakanie na nich vyznačenie účtuje ako prestoj
 • Pre výkon práce je objednávateľ povinný zabezpečiť bezplatný prívod vody a elektriny (400V min 16A)
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného/rezaného materiálu a blízkeho okolia.