Herňa Žilina


Galéria

Podieľali sme sa na rekonštrukcii a návrhu nového osvetlenia, modernizácií strojovne a vybudovaniu novej galérie v priestoroch orloja.

Späť