Okresný úrad Čadca katastrálny odbor - kompletná výmena svietidiel