Požiarna zbrojnica v Starej Bystrici


Galéria

Realizovali sme kompletnú elektroinštaláciu a vyhotovenie, návrh nového vonkajšieho osvetlenia požiarnej zbrojnice v Starej Bystrici. Stavba prebieha.

Späť