Požiarna zbrojnica v Starej Bystrici

Realizovali sme kompletnú elektroinštaláciu a vyhotovenie, návrh nového vonkajšieho osvetlenia požiarnej zbrojnice v Starej Bystrici. Stavba prebieha.