Prameň ,,Za pálenicou,, v Starej Bystrici


Galéria

Podieľali sme sa na rekonštrukcii a návrhu nového osvetlenia prameňa ,,Za pálenicou,, v Starej Bystrici.

Späť