Prameň ,,Za pálenicou,, v Starej Bystrici

Podieľali sme sa na rekonštrukcii a návrhu nového osvetlenia prameňa ,,Za pálenicou,, v Starej Bystrici.