Vŕtanie diamantovou technikou

DD 350-CA & DD 150-U

Používame profesionálnu techniku od značky HILTI. Konkretne ide o model 
DD 350-CA, ktorý nam umožnuje vŕtať až do priemeru 500 mm.

Veľkosť do Ø 500 mm
Cenník

Cena za cm hĺbky vrtu.


Ceny sú uvedené bez DPH.
Priemer otvoru betón, murivo železobetón, skala
Ø 32 - 52 mm 0,76 € 0,90 €
Ø 62 - 72 mm 0,90 € 1,04 €
Ø 82 - 102 mm 1,03 € 1,18 €
Ø 112 mm 1,07 € 1,31 €
Ø 122 1,11 € 1,38 €
Ø 127 mm 1,18 € 1,44 €
Ø 142 - 162 mm 1,10 € 1,55 €
Ø 182 mm 1,39 € 1,68 €
Ø 200 mm 1,84 € 2,01 €
Ø 225 mm 1,91 € 2,22 €
Ø 250 mm 2,18 € 2,58 €
Ø 300 mm 3,40 € 3,90 €
Ø 350 mm 4,50 € 5,06 €
Ø 400 mm 5,50 € 6,50 €
Ø 450 mm 6,40 € 7,40 €
Ø 500 mm 8,90 € 10,90 €
Ø 550 mm 10,50 € 12,50 €
Príplatky

Príplatky k cene otvorov

 • Kotva 1 ks/1,20 EUR
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene.
 • Vŕtanie na sucho príplatok +50% k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.
 • Použitie vlastnej elektrocentrály 8,80 EUR/h
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50
 • Vrt hlbší než 40 cm 15 % k základnej cene.

 • Pri väčšom obsahu železa sa cena zvýši o 10,- EUR na 1 cm² plochy rezu.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 14,30 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 14,50 EUR/h/pracovníka
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 14,40 EUR/hod/na 1 pracovník
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 14,50 EUR/hod/na 1 pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.

 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať .
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 14,50 EUR/hod/na 1 pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ .

 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky
 objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná cena za vrty je 250,-EUR + doprava.
 • Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.